Tips & Tricks rondom adoptie

Introductie:

Dan word je wakker in je eigen bed en gaat de deurbel. Vrouwtje doet de deur open en daar komen ineens mensen binnen. Ik heb ze nog nooit geroken, nooit gezien. Ze zeggen ‘he doerak’, en geven een aai. Ze lijken best aardig, maar weet eigenlijk niet zo goed wie ze zijn..

En dan ineens zit ik in de auto van die vreemde mensen. Ze zijn heel blij, maar waar is mijn vrouwtje nu? En komen we straks wel weer thuis?

Dan ineens stap je als hond een nieuwe wereld binnen. Je spreekt de ’taal’ van de nieuwe baasjes nog niet, weet eigenlijk niet eens dat die mensen je nieuwe baasjes zijn. Ander huis, rare geuren, andere buurt met andere regels en gebruiken.

Je kan het vergelijken met een ticket naar Parijs boeken en het vliegtuig in China uitstappen. Je herkent wel dingen zoals een vliegveld en mensen, maar tegelijk voel je je ook compleet verloren want je kan jezelf niet verstaanbaar maken. Waar ga je slapen? Wat en waar ga je eten? Allemaal onzekerheden die wij als mensen ervaren en kunnen oplossen. Maar een hond kan dit niet. Die moet er maar op vertrouwen dat het goed komt. Een hond leert uit ervaring. Na een aantal keer eten gekregen te hebben gaan ze er langzaam op vertrouwen dat ze dat de volgende dag ook weer zullen krijgen. Je zal samen nieuwe gebruiken en nieuwe routines op moeten bouwen, dat geeft je hond handvaten in zijn of haar China.

 

Elke hond is anders, hier staan tips besproken. Kijk welke manier jou aanspreekt en waarvan jij denkt dat bij je (nieuwe) hond past. Ook dit zal uitproberen zijn aangezien je elkaar nog niet kent.

 

De verhuizing, wat nu? De eerste moeilijke weken na de adoptie.
Gewenning, verlatingsangst, terugval in gedrag, mijn hond hapt, help!!

Gewenning:
Rust en regelmaat is in deze periode van de herplaatsing heel belangrijk (kan makkelijk 4 tot 12 weken duren, enkele keren ook langer). Geef de hond (maar ook jezelf) hiervoor dus ook zeker de tijd die nodig is. Alles is nieuw, het kleinste (ook al lijkt het voor ons als mensen niks) kan al tot overprikkeling lijden. Wacht even met de bezoekjes… je nieuwe aanwinst is er echt nog wel langer. Hij/ zij is nieuw bij je… kent nog niemand, moet je nog leren kennen en vertrouwen. (Zie introductie verhaal). Probeer vooral leuke dingen te doen. Soms komen ze tijdens een fase bij je in huis dat ze in het begin van hun puber fase zitten of er midden in. Dit betekent een nog grotere uitdaging voor jullie allemaal. Inclusief de hond. Nog meer prikkels te verwerken. Zoals je gelezen zult hebben betekent een herplaatsing/ verhuizing nog al wat. Voor een hond zonder “rugzakje” vraagt dit al erg veel van zowel de hond als de baas. Je zult je voor kunnen stellen dat als de hond al een rugzakje heeft (groot of klein) deze problemen in het begin soms zelfs groter kunnen worden. Soms is een nieuwe omgeving ook juist goed, een nieuwe reset voor de hond. Maar dit is ook echt afhankelijk van de inhoud van het rugzakje. Wij adviseren ook altijd om training met de hond te gaan doen. Dit zorgt ook voor het opbouwen van de band tussen de hond en de baas. Je leert elkaar kennen. Sport en spel, gehoorzaamheid, flyball, kijk eens bij een hondenschool bij jou in de buurt wat ze zoal aanbieden.
.

Verlatingsangst: na zo’n grote verandering als een herplaatsing (Wat al een rugzakje op zich met zich meebrengt) kan de hond tijdelijk verlatingsangst hebben. Dit kan je net als bij een pup opbouwen.
Dat wil zeggen korte periodes uit de kamer en dat opbouwen. Dit alles met het doel dat de hond rustig blijft.

Een ander ding dat je vaak tegenkomt, in meer of mindere mate, is verlatingsangst.
Verlatingsangst betekent dat een hond afhankelijk is van de eigenaar om zich lekker te voelen.

Één van de belangrijkste gedragsproblemen bij honden is verlatingsangst. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen honden met échte verlatingsangst en honden die niet goed alleen thuis kunnen zijn. Honden met verlatingsangst kunnen vaak niet alleen thuis zijn, maar dat wil niet zeggen dat alle honden die niet goed thuis kunnen blijven ook daadwerkelijk angstig zijn. Verlatingsangst is niet alleen een aantasting van het welzijn van de hond, ook voor de baas kan dit probleem voor vervelende situaties zorgen.

Oorzaken van verlatingsangst
Er zijn veel verschillende omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat een hond verlatingsangst ontwikkelt. Het wordt nogal eens gezien bij honden die (meermaals) herplaatst zijn of een tijdje in een asiel zijn verbleven. Ook wanneer een hond erg afhankelijk is van de baas en/of onzeker is, ligt dit welzijnsprobleem op de loer. Tot slot kan verlatingsangst ontstaan wanneer een hond een traumatische ervaring heeft opgedaan terwijl deze alleen thuis was.

Symptomen
Het gedrag van de hond hangt af van de ernst van de angst. Er zijn honden die gaan piepen en blaffen als de baas van huis is, met overlast voor de buren tot gevolg. Soms zijn ze daarbij ook extreem onrustig, rennen heen en weer en gaan daardoor urineren of ontlasten in huis. In veel gevallen is het zo dat de hond vrij snel kalmeert wanneer hij de baas hoort thuiskomen. Dan lijkt het alsof er geen problemen zijn, maar niets is minder waar! Het tegendeel kan ook het geval zijn: dan valt op dat de hond extreem enthousiast is wanneer de baas weer thuis komt. Het kan enorm zinvol zijn een camera in huis te zetten op de momenten dat de hond alleen thuis blijft. Zo kan er beoordeeld worden welk gedrag de hond precies laat zien en in welke omstandigheden dat gebeurt.

Hoe kan verlatingsangst worden aangepakt?
Dit soort gedragsproblemen zijn niet eenvoudig op te lossen, met name omdat het probleemgedrag voorkomt op een moment dat de baas niet aanwezig is. Ingrijpen op het moment zelf is dus vrijwel onmogelijk. Er zijn meerdere facetten waar aandacht aan besteed moet worden. Zo moet er met de hond getraind worden om er in eerste instantie voor te zorgen dat de hond zijn omgeving (de woning) als vertrouwd ervaart. Pas daarna kan gestart worden met het thuis blijven voorzichtig op te bouwen. Hierbij is het essentieel dat u weer naar huis terug keert vóórdat de hond angstig of gestrest wordt. Op de momenten dat de hond wel in uw nabijheid is, moet u duidelijk en consequent leiding geven, zodat de hond leert op u te vertrouwen.

Vertrek en thuiskomst
Het is essentieel om het weggaan en thuiskomen zo rustig mogelijk te laten verlopen. Probeer de hond in beide gevallen geen aandacht te geven, op die manier straalt u uit dat weggaan en weer thuiskomen volstrekt normaal is. Wanneer u bijvoorbeeld kort voor vertrek uitvoerig met de hond knuffelt, kan deze het idee krijgen dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Daarnaast is het van belang de hond zo weinig mogelijk vertreksignalen te geven. Een radio aan laten staan kan een goed idee zijn, de radio steeds aanzetten op het moment dat u van huis gaat kan juist een vertreksignaal voor de hond worden.

Op den duur wordt deze dan al onrustig wanneer u naar de radio loopt! Probeer ervoor te zorgen dat de hond in een kalme gemoedstoestand is voordat u vertrekt. Wanneer de hond op het moment van vertrekken al onrustig is, zal dit zeker niet verbeteren als u echt van huis bent. Tot slot, de hond moet ruim voor vertrek goed uitgelaten worden. Het liefst vraagt u dan ook een mentale inspanning van uw hond door bijvoorbeeld enkele spelletjes of oefeningen met hem te doen. Een hond die moe is, zal eerder geneigd zijn rustig te gaan liggen.

Afleiding
De hond afleiding geven is heel belangrijk. Wanneer een hond aandachtig bezig gehouden wordt, is er minder ruimte voor het ontstaan van de stress situatie. Daarnaast kan de hond op den duur het alleen thuis blijven met iets positiefs gaan associëren. De beste manier om een hond af te leiden is met voedsel. U moet er dan natuurlijk voor zorgen dat de hond niet net gevoerd is. Daarbij kan het helpen de hond iets ontzettend lekkers te geven wat hij normaal gesproken niet krijgt, iets exclusiefs. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een Kong die u kunt vullen met (blik)voer en/of snacks. Zo is de hond gedurende een langere periode afgeleid/bezig.

Benchtraining
De bench kan een heel handig hulpmiddel zijn om verlatingsangst aan te pakken. Soms is een grote ruimte zoals een woonkamer of keuken voor een hond te onoverzichtelijk waardoor dat bijdraagt aan de stresssituatie. Een bench kan de hond dan een veel veiliger gevoel geven. Een absolute vereiste is dan dat de hond gewend is aan een bench en deze als een vertrouwde ligplaats ziet!

          

  

Gedragstherapie
Helaas zal in een aantal gevallen het probleem niet op te lossen zijn met bovenstaande aanpassingen. Dan kunt u het beste een professionele gedragstherapeut inschakelen om u en uw hond te begeleiden

Hieronder leert u de hond meer zelfstandig te zijn en niet van u afhankelijk om zich op zijn gemak te voelen. Jas aandoen/sleutels in de hand nemen op andere tijdstippen dan vertrek ontkoppelen deze handelingen van het alleen achterblijven. Hij wordt dan niet meer zenuwachtig wanneer u uw sleutels pakt, want u gaat niet altijd weg. Zie verder hieronder.

 

 

Help!! Mijn hond bijt
Honden die bijten, het blijft iets waar veel baasjes zich zorgen om maken. In bepaalde gevallen is dit uiteraard niet meer dan terecht, maar toch moet er meteen een misverstand de wereld uit geholpen worden. Het is namelijk absoluut niet zo dat een hond die sporadisch eens bijt meteen als agressief moet worden bestempeld. Alle honden bijten namelijk wel eens in hun enthousiasme of uit speelsheid. Vooral bij puppy’s zal je kunnen vaststellen dat ze maar wat graag hun tandjes zetten in alles wat ze tegenkomen. Dit bijtgedrag is heel normaal voor een hond en hoeft dan ook absoluut niet meteen een aanleiding te zijn om je zorgen te maken. Dit gegeven neemt uiteraard niet weg dat het bijtgedrag van je hond aandachtig in de gaten moet worden gehouden.

Wanneer is er sprake van een bijtprobleem bij honden?
Wanneer je als baasje moet vaststellen dat je hond zonder enige aanleiding regelmatig bijt naar mensen of andere honden is er wel sprake van een bijtprobleem. In dit geval is het niet zo dat je er goed aan doet om het probleem te negeren, want de kans bestaat dat het wel een keer fout afloopt. Wanneer je hond bijvoorbeeld een kind gaat bijten kan dit er voor zorgen dat jij geconfronteerd wordt met een veroordeling. Daarnaast is de kans groot dat deze misstap voor je hond de doodstraf betekent. Om dergelijke problemen en pijnlijke situaties te voorkomen is het belangrijk om de oorzaak van het bijtgedrag van je hond te proberen doorgronden. Redenen voor je hond om te bijten zijn met name:

▪ Angst
▪ Irritatie, maar ook een groot enthousiasme
▪ Agressie, bijvoorbeeld wanneer je hond wordt uitgedaagd
▪ Jaloezie, bv door een gebrek aan aandacht
▪ Pijn en ziekte, een hond die zich niet goed voelt kan erg agressief uit de hoek komen
▪ Territorium gerelateerde zaken zoals beschermen van eten, drinken of de aanwezigheid van andere dieren

Veel baasjes die een hond hebben met een bijtprobleem vinden er geen andere oplossing voor dan hem te straffen. Het straffen van een hond die bijt zal op termijn echter nooit de oplossing betekenen. Probeer de oorzaak van het probleem te doorgronden en daar op in te spelen. Bijt een hond uit jaloezie? Dan geef je hem misschien gewoon te weinig aandacht. Ben je van mening dat het bijtgedrag wordt veroorzaakt door een medisch probleem zoals bv artritis? Breng dan zo snel mogelijk een bezoek aan de dierenarts en laat dit controleren

Hond veilig benaderen
De ideale situatie om een hond te benaderen is wanneer er geen andere mensen of dieren in de buurt zijn, het eten en drinken op is en hij rustig wakker op de grond ligt of zit. Vanaf dan zijn er heel weinig dreigingen waardoor de hond angstig kan worden en/of zich bedreigd zal voelen in zijn territorium. Zorg er ook voor dat je de hond nooit via achteren benadert. Een hond kan namelijk door het schrikken opeens bijten. Als je hem vooraf een botje of speeltje hebt gegeven, kijk dan goed of dit niet in de buurt ligt van waar je hem benadert. Een hand uitsteken om hem te aaien kan al gauw er voor zorgen dat hij agressief wordt en je mogelijk kan bijten.

Puppy
Reeds vanaf het ogenblik dat de hond nog maar een puppy is, kan deze al bijten. Puppy’s bijten vooral uit speelsheid en enthousiasme. Wanneer ze angstig zijn zullen ze zich eerder terugtrekken dan te beginnen bijten.

Let op de signalen – Grommen
Honden geven vaak op voorhand al signalen af wanneer ze met rust gelaten willen worden. Zo kunnen ze lichtjes grommen als je dichterbij komt, lopen ze weg van jou of gaan ze opeens ergens achter liggen. Ook als je een hond aait en hij wil dit niet zal deze in veel gevallen een licht bromgeluid maken. Je laat je hond op die momenten dan ook het beste met rust. Kom er niet tussen wanneer een hond gromt en agressief doet tegen een andere hond, bijvoorbeeld omdat er eten in de buurt ligt. Als jij de twee honden uit elkaar wilt trekken kan het goed zijn dat je een flinke beet krijgt.

Blaffen
Ook wanneer honden blaffen wil dit zeggen dat ze even opgejaagd zijn of bang zijn voor iets. Laat ze dan ook op die momenten met rust en kom niet te dichtbij. Wel alles binnen de grenzen die voor jou oke zijn.

De band versterken met je hond.
De vriendschap van een hond moet je verdienen.

Iedere hondeneigenaar zal het kunnen beamen, een hond is de beste vriend die je ooit zult hebben. Dit betekent alleen niet dat deze vriendschap als vanzelfsprekend gezien mag worden. Net als iedere andere relatie, zoals die met je partner, met je kinderen, familie of vrienden, heeft ook de relatie met je hond regelmatig liefde en aandacht nodig.

Tips voor een onbreekbare band met je hond

Bij de aanschaf van een pup of een volwassen hond krijg je er niet automatisch een goede band bij. Er moet aan gewerkt worden, soms zelfs net even iets meer. Vooral bij honden met een verleden, angstige of onzekere honden of de jonge pup die ineens uit zijn vertrouwde nest is verdwenen is en bij een wildvreemde in huis terecht komt.

Samen trainen

Een goed getrainde hond in huis hebben zal er vanzelfsprekend voor zorgen dat je minder frustraties om je hond ervaart. Maar naast het opvoeden van je hond zorgt het samen trainen uiteindelijk ook voor een sterkere band. Door samen met je hond te trainen bouw je aan het wederzijds vertrouwen en leer je elkaar steeds beter begrijpen. Problemen oplossen door met je hond samen te werken is tenslotte altijd leuker dan het alleen moeten doen.

Leer je hond terug te komen

Honden die het commando ‘hier’ goed geleerd hebben zullen automatisch van meer vrijheid mogen genieten. Tegenwoordig zijn er nog weinig plaatsen te vinden waar je hond lekker los kan lopen, maar ook in losloopgebieden is het belangrijk dat je hond goed naar je luistert. Als iedereen zich aan een zekere hondenetiquette houdt zal het wandelen er een stuk leuker op worden. Zorg daarom dat je hond goed luistert en netjes bij je terugkomt wanneer je je hond terugroept.

Houd 1-op-1 momentjes met je hond

Het klinkt misschien gek, maar wanneer is de laatste keer dat je echt even bewust met je hond bent gaan zitten voor 1-op-1 tijd met elkaar? Lekker knuffelen, je hond aaien, je geheimen vertellen of gewoon even lekker tegen elkaar aan hangen? Geen afleiding door de televisie, je smartphone of de laptop? Vertrouw er maar op dat je hond dit heel goed aanvoelt en het zeker kan waarderen wanneer je even bewust tijd met elkaar doorbrengt.

Maak een avondwandeling

Gewoon, even helemaal niks, alleen jij en je hond. Naast de gebruikelijke uitlaatrondes overdag, in de avond nog even fijn de deur uit voor een lange avondwandeling met elkaar. ’s Avonds is het meestal al wat rustiger buiten waardoor je wat meer aandacht voor je hond kunt hebben. Je hond zal er erg van kunnen genieten om samen af en toe even wat extra tijd met elkaar door te brengen.

Beoefen een leuke hondensport

Aan het sporten met je hond beleef niet alleen jijzelf veel plezier, maar je hond ook. Maak er een uitdaging van om samen het beste team ooit te worden, in welke hondensport dan ook. Bij de meeste sporten is het zelfs mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden, zoals agility met je hond of flyball. Ga samen met je hond de strijd aan en geniet beide van de successen die jullie met elkaar behalen.

   

Voer je hond

Uiteraard! Iedere hond heeft dagelijks een gezonde voeding nodig, maar dit mag voor zich spreken. De manier waarop je voert kan echter ook bijdragen aan een sterkere band met je hond. In plaats van dat je hond zelf gedurende de dag kan bepalen of en hoeveel er gegeten wordt, of dat je het voer in de bak gooit en erbij wegloopt, kun je de het voer zo af en toe ook tijdens oefeningen geven. Je hond zal jou alleen maar leuker gaan vinden wanneer het voer rechtstreeks uit jouw handen komt.

Respect voor je hond

Een groot deel van de tijd zijn wij allemaal bezig met wat wij zelf willen, leuk vinden of graag doen. Om de band met je hond te versterken zal je ook de voorkeuren en wensen van je hond moeten respecteren. Wanneer je hond er niet van houdt om op de buik gekriebeld te worden of wanneer er met de oren van de hond gefriemeld wordt, doe dit dan ook niet. Er zal meer vertrouwen zijn wanneer je hond er vanuit kan gaan dat je geen vervelende dingen zult doen.

Maak elke ervaring positief

Soms moeten er dingen gebeuren die je hond niet zo prettig vindt of waar je hond zelfs een hekel aan heeft. Denk aan het wassen van je hond, een bezoekje aan de dierenarts of het knippen van de nagels. Probeer deze momenten om te trainen in positieve ervaring met alles wat je hond maar leuk vindt. Voor de ene hond werkt het heel goed om hiervoor de eigen speeltjes te gebruiken, bij de andere werken hondenkoekjes weer perfect. Zo kun je bij een hond die een hekel heeft aan nagels knippen ervoor zorgen dat het geven van een poot of ‘high five’ een erg leuke ervaring wordt, waardoor je hond het de eerstvolgende keer minder erg zal vinden wanneer je de poten aan moet raken voor het knippen van de nagels.

Speel samen

Wetenschappers hebben vastgesteld dat de nauwste kind-ouder relaties ontstaan bij ouders die met hun kinderen spelen. Dit lijkt ook het geval tussen mens en hond. Spelen met je hond is erg belangrijk en je hond zal hier ontzettend van kunnen genieten wat weer bijdraagt aan een betere band met elkaar. Je kunt samen met het hondenspeelgoed spelen, verstoppertje leren, zoek-spelletjes in en om het huis doen of samen met hersenwerk voor je hond aan de slag gaan.

Bouw aan vertrouwen

Er bestaat geen sterke band zonder wederzijds vertrouwen. Dit geldt ook voor de band met je hond. Help je hond jou te vertrouwen door altijd kalm te blijven en je geduld niet te verliezen. Wanneer je boos wordt, gaat schreeuwen of ruzie maakt is dat voor niemand in je omgeving prettig om bij aanwezig te zijn, ook voor je hond niet. Je hond zal jou als onvoorspelbaar gaan zien en je niet voor de volle 100% durven te vertrouwen. Straal altijd rust uit, zodat je hond weet dat hij altijd op je kan rekenen.

Maak huisregels

Honden hebben behoefte aan duidelijkheid. Zorg daarom dat de regels voor je hond duidelijk zijn, en ook blijven. Het is belangrijk je hier ook echt aan te houden. Het zorgt alleen maar voor verwarring wanneer je hond bijvoorbeeld de ene dag wel bij je op de bank mag liggen en er de volgende dag ineens voor gestraft wordt.

Ga samen op reis

Neem de volgende keer dat je op reis gaat je hond met je mee. Samen met je hond op reis gaan zorgt voor het beleven van nieuwe avonturen, op elkaar aangewezen zijn, en je houdt er ook nog eens prachtige herinneringen aan over. De beste reisgenoot die we ons tijdens de reis van het leven kunnen wensen is tenslotte de hond, dus ga ervoor!

Leer de taal van je hond

Om goed te kunnen inschatten hoe je hond zich voelt is het belangrijk om de lichaamstaal van je hond te leren. Een hond kent veel verschillende lichaamshoudingen om duidelijk te maken wat je hond bedoelt. Lees de 60 verschillende signalen van de hond om deze taal beter te begrijpen.

Communiceer duidelijk

Communicatie is belangrijk om een goede band met elkaar op te bouwen. Voorkom misverstanden en verwarring door duidelijk met je hond te communiceren. Wees je bewust van je eigen houding en verdiep je in de taal van je hond. Lees de  tips om te communiceren met honden.

Af en toe verwennen

Van iedere dag dezelfde maaltijd wordt niemand gelukkig, ook jouw hond niet. Verwen je hond af en toe met een lekkere hondensnack, een kauwbot of een speciale avondmaaltijd. Ook is het erg leuk om eens hondenkoekjes voor je hond te bakken of een speciale hondentaart te bakken wanneer jullie wat te vieren hebben.

Zoek uit wat je hond wel of juist niet leuk vindt

Om je hond te kunnen geven wat je hond nodig heeft voor een gelukkig leven is het belangrijk goed op te letten wat je hond wel of niet leuk vindt. Met welke spelletjes maak je jouw hond gelukkig? En welke snacks? Waar gaat jouw hond nou écht van kwispelen van blijdschap? Let ook goed op welke activiteiten, bewegingen en geluiden je hond niet leuk vindt en probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Liefde en aanrakingen

Er zijn verschillende bewijzen dat fysiek contact zoals het verzorgen en aaien van je hond, stress verlagend werkt. Het geven van liefde en aandacht kan natuurlijk nooit slecht zijn! Maar bij testen bij verschillende asiel- of straathonden werden serieuze dalingen in zowel hartslag als het stresshormoon cortisol gemeten en juist een toename van het anti-stresshormoon oxytocine. Geef je hond daarom ook aandacht door middel van liefdevolle aanrakingen en krijg er veel moois voor terug, een heel hondenleven lang!

Hondenspelletjes

Spelen met uw hond is niet alleen leuk, maar ook erg belangrijk.
Door samen te spelen met de hond:

▪wordt de band tussen baas en hond versterkt.

▪voorkomt u dat de hond zich gaat vervelen.

▪kan de hond zijn energie kwijt.

▪kan door bepaalde regels in het spel (bv. alleen spelen als de baas dat aangeeft) bevestigd worden dat u de baas bent.

▪zal de hond meer aandacht voor de baas krijgen (de baas wordt interessanter), dus wordt het makkelijker om te luisteren in het algemeen. Want andere dingen in de omgeving worden minder interessant indien u een speeltje bij u heeft waar de hond helemaal gek op is.

Spelletjes samen met de eigenaar

Het leukste voor de hond is het natuurlijk om samen met de baas te spelen. Belangrijk van samen spelen met uw hond is dat u altijd bepaalt wanneer een spel begint. Begin nooit een spel wanneer de hond zelf met een speeltje naar u toekomt. Op deze manier is het voor de hond duidelijk dat u de baas bent en bepaalt wat er gebeurt en niet andersom. Komt de hond toch steeds ‘vragen’ om te spelen, negeer dit dan en begin pas het spel wanneer de hond het opgeeft en bijv. wegloopt. Begin ook eens een spelletje wanneer de hond rustig op zijn plaats ligt. Dan wordt het dier beloond voor in zijn mand liggen en speelt u wanneer u er zin in heeft.

 

Verschillende spelletjes die u samen met uw hond kunt doen zijn:

Apporteerspelletjes

Zoekspelletjes

Trekspelletjes

Denkspelletjes

Apporteerspelletjes
Apporteren zal de ene hond eerder door hebben dan de andere. Wanneer u uw hond wilt leren apporteren, zal de hond eerst geïnteresseerd moeten zijn in het voorwerp (bijv. tennisbal).

Stap1:
Probeer door te spelen met het balletje en daarbij uitnodigend te praten de aandacht van de hond te trekken. Maar geef het balletje nog niet direct aan de hond. Door heel enthousiast te doen en zo de hond te belonen wanneer hij interesse heeft voor het balletje, zal de hond de bal snel leuk gaan vinden. Pas als de bal interessant genoeg is kunt u de bal gaan gooien. Begin met een kleine afstand. Beloon de hond als hij/zij achter de bal aan gaat en hem pakt (door met een hoog stemgeluid bijv. ‘goedzo’ te zeggen en een aai te geven). Gaat de hond er niet achteraan of pakt hij/ zij de bal niet, pak de bal dan zelf en laat hem zien. Blijf enthousiast er over en beloon de hond weer, desnoods met voer, wanneer zijn aandacht naar de bal gaat. Ga niet tien keer achter je eigen bal aanlopen, want dan denkt de hond dat dat het spelletje is.

Stap2:
Heeft de hond het eenmaal door om achter de bal aan te rennen en hem dan te pakken, begin dan met hem weer terug naar u toe te lokken (met iets lekkers). Beloon hem voor het naar u terug komen en wissel de bal in voor het lekkers en geef daarbij eventueel het commando LOS net voor de hond de bal los laat. Door dit veel te oefenen zal de hond het steeds leuker gaan vinden en uiteindelijk ook zonder lekkers de bal terug gaan brengen.

  

Zoekspelletjes
Veel honden vinden het erg leuk om dingen te zoeken, zoals een speeltje of iets lekkers. U kunt ook een familielid of u zelf verstoppen. Begin altijd met een makkelijke plek en maak het geleidelijk aan moeilijker (beloon de hond als het voorwerp is gevonden). U kunt hierbij het commando ZOEK geven en het voorwerp bij de naam noemen, zo leert de hond welk woord er bij welk voorwerp hoort. Doet het altijd goed op feestjes.

Trekspelletjes
Bij trekspelletjes is het erg belangrijk dat de hond weet dat u de baas bent. U begint het spel en beëindigt het ook (de baas moet het spel bijna altijd winnen). Honden onderling doen dit soort spelletjes om de rangorde te bepalen, de hond die sterker is en dus wint staat hoger in rang. Gaat de hond tijdens het spelen te ver (door bijv. in uw handen te bijten, of iets te doen wat u niet wilt tijdens het spel) stop het spel dan direct en zeg hierbij duidelijk en met een lage stem NEE en negeer de hond. Als u het spel stopt betekent dat wel dat u het speeltje in handen moet hebben. Doe dit steeds als u vindt dat de hond te ver gaat, zo leert de hond de grenzen van het spel en houdt u er de controle over. U kunt het spel later weer opnieuw beginnen. Wanneer u geen zin meer heeft ruilt u het speeltje, touw of stok voor een bot, een snoepje of een knuffel en eindigt het spel met het ding waarmee getrokken is in uw hand.
Laat jonge kinderen die te slap zijn niet dit soort spelletjes met de hond doen. Het blijft een rangordespelletje voor de hond en deze zal het altijd proberen te winnen.

 

Denkspelletjes
Door denkspelletjes met uw hond te doen, zal de hond zijn hersens moeten gebruiken. Deze spelletjes zijn erg leuk voor de slimme honden, maar natuurlijk kan iedere hond ze leren. Denkspelen zorgen voor de broodnodige geestelijke stimulatie en gaan verveling tegen.

De spelletjes zijn erg goed om de intelligentie van uw hond te trainen. Ze zijn gebaseerd op het systeem van beloning. De hond wordt beloond door het voer te vinden en daarna complimenten van de eigenaar te krijgen. U kunt zelf met een kartonnen doos of wat hout ook creatief zijn. Bij dieren die moeten afvallen wordt het hongergevoel verminderd door voor het eten te moeten werken.

3 trucjes om de rangorde te bekrachtigen bij uw hond
Over kinderen, hun rang ten opzichte van de hond en drie handelingen om blijvend uw hogere positie in de rangorde te bevestigen.

Kinderen jonger dan vier, afhankelijk van het karakter van het kind (en het ras van de hond), staan in rang vaak onder een hond. Oudere jonge kinderen zweven soms rondom dezelfde rang als de hond. Omdat kinderen samen eten met de alfa reu en teef (vader en moeder), zullen ze vaak door ouderlijke invloeden toch boven de hond in rang staan.

Weet u het niet zeker in uw gezin? Gromt of bijt de hond wel eens naar een kind? Dan geldt de regel hieronder indien je niet zeker weet of je kind duidelijk in rang boven je hond staat: (anders komen er ongelukken)

LAAT EEN KIND DAT GEEN TREKSPELLETJES WINT GEEN ETEN WEGTREKKEN BIJ DE HOND

Verder moet elke ranghogere de volgende 3 handelingen ALTIJD blijven uitvoeren om de rangorde te (her)bevestigen
Eerst de deur door. Maak daar regelmatig een duwspelletje van, zoals honden ook altijd doen, dan voorkom je (loos) gecommandeer.

Spelen (en uitgaan enzovoorts) alleen wanneer een ranghogere het gedrag begint.

Trekspelletjes winnen. Hoe groter de hond, des te ruiger de winst vaak. Je moet slim zijn, want de hond is vaak sterker.

Laat het hele gezin op dezelfde manier met de hond omgaan. Dus iedereen moet voor de hond de deur uit. Niemand gaat met de hond spelen als hij met een touwtje komt aangelopen. Niemand reageert wanneer de hond piept omdat hij uit zijn bench of naar buiten wil.

Een ander ding dat je vaak tegenkomt, in meer of mindere mate, is verlatingsangst.
Verlatingsangst betekent dat een hond afhankelijk is van de eigenaar om zich lekker te voelen.

Het plaatje hieronder gaat meer om de hond met ongewenst gedrag tijdens de afwezigheid van de baas (verlatingsangst), maar sluit naadloos aan bij bovenstaande adviezen over het gedrag dat u moet vertonen om een evenwichtig dier te krijgen. Hieronder leert u de hond meer zelfstandig te zijn en niet van u afhankelijk om zich op zijn gemak te voelen. Jas aandoen/sleutels in de hand nemen op andere tijdstippen dan vertrek ontkoppelen deze handelingen van het alleen achterblijven. Hij wordt dan niet meer zenuwachtig wanneer u uw sleutels pakt, want u gaat niet altijd weg. Zie verder hieronder.

Oefeningen die je kunt doen om je hond moe te maken.

Lichaamsbeweging en hersenwerk – Moe, maar voldaan

▪ Honden hebben elke dag beweging nodig. De een wat meer dan de ander, maar allemaal hebben ze behoefte aan fysieke, maar ook mentale activiteiten. Honden vinden het heerlijk om met je bezig te zijn! Voor honden die overprikkeld zijn kies bij voorkeur je rustige activiteiten, zoals hersenwerk!

▪ Geef de hond niet zijn voer in een voerbak. Laat hem werken voor zijn voer: Verstop het in de tuin, strooi het uit in het gras, stop het in een voerbak, verstop het in een oude spijkerbroek en rol deze op. Rol en handdoek stak op.

▪Loop niet elke keer dezelfde route. Afwisseling maakt het interessant. (Tenzij je hond snel overprikkeld of onzeker is, dan loop je juist voorspelbare routes, dit geeft de hond houvast.)

  

▪Wandel minimaal één keer per dag op een plek waar de hond veilig los kan rennen. Kan je hond niet los, wandel dan met een lange lijn zodat hij meer bewegingsvrijheid heeft. Maak gebruik van de mogelijkheden van de omgeving; over een sloot of hekje springen, over boomstam lopen, slalom tussen paaltjes, brokjes verstoppen in een boomstam etc.

Doe dit echt wel met een commando (bv zoek), zodat hij bepaald wanneer hij/ zij wat van de grond mag eten. En de oefening stopt wanneer jij het stopt. Geeft hier ook een commando aan, zoals bv “klaar”.

▪Laat de hond zo veel mogelijk snuffelen. Sta stil als hij snuffelt, geef hem de kans om de wereld op zijn manier te verkennen.

▪Meenemen met hardlopen (als de hond volgroeid is). Oefen dit eerst rustig en bouw het op.

▪Fietsen: Bouw wel uithoudingsvermogen op, dus de hond wordt steeds minder snel moe. En nooit fietsen als het warmer is dan 20 graden. Richtlijn: 2 minuten per maand leeftijd met het maximum van een half uur. Laat de hond draven, niet galopperen, dit is extra belastend voor zijn lijf.
En doe dit als de hond goed genoeg luistert.

▪Apporteren; (zoals eerder genoemd) Je gooit een bal weg en je hond haalt hem op. Doe dit echter slechts enkele malen! Te veel achter een bal aanrennen veroorzaakt onnodig veel opwinding bij sommige honden. Beter kun je de bal verstoppen en je hond laten zoeken. Zo word je hond moe op een goede manier. Gooi NOOIT met stokken, dit kan verschrikkelijke verwondingen veroorzaken, soms met de dood als gevolg. Doe het NIET.

▪Samen aan een lap sjorren; dit bootst het verscheuren van een prooi na en is een mooie manier van samen spelen. Werk hierbij tegelijkertijd aan zelfbeheersing en je hebt een fantastische oefening.

▪Zwemmen. Leer je hond het op een leuke manier aan, niet door hem in het water te gooien. Let op: niet alle honden zijn fysiek in staat om te zwemmen.

▪Neusgebruik: zoeken, speuren. brokjes verstoppen, handschoen “verliezen”, kinderen zich laten verstoppen achter een boom etc., balletje verstoppen onder een rij van plastic bloempotten. Dit soort spelletjes kunnen vaak ook prima binnen of in de tuin.

Geef bvb een een Kong met daarin zijn maaltijd, hondenworst, brokjes, een plakje kaas binnen in, kaas laten smelten in magnetron (wel even laten afkoelen). Er zijn talloze recepten te vinden op internet. Meerdere Kongs kun je verstoppen in het huis en hem er naar laten zoeken; perfect voor als je hond alleen thuis is.
Let bij andere dingen geven als hondenvoer, wel op daar het met mate is. Zout en andere toevoegingen zijn in grotere hoeveelheid niet goed voor een hond. Je kunt ook specifieke hondenproducten of vers voer kopen.

Lichaamstaal lezen bij je hond

Wat zegt de lichaamstaal over jouw hond?

Lichaamstaal van je hond aflezen

Honden praten niet en hebben geen taal om zich mee uit te spreken zoals wij mensen dat wel doen. Honden drukken zich uit via lichaamstaal in de vorm van verschillende geluiden en houdingen. Het is als hondeneigenaar erg belangrijk om de lichaamstaal van je hond te begrijpen. Zo kan je precies zien wat de bedoelingen zijn van je hond en hoe je hond zich voelt. Wanneer je hond tijdens het uitlaten bijvoorbeeld een andere hond tegenkomt, kan je precies aan de lichaamstaal van beide honden aflezen hoe de ontmoeting tussen beide zal gaan verlopen.

Lichaamstaal van een zelfverzekerde en dominante hond

De houding en lichaamstaal van een zelfverzekerde en dominante hond is gemakkelijk te herkennen. De hond houdt dan zijn kop omhoog, zijn poten recht, hij maakt zichzelf groot en de staart staat hoog. Wanneer twee zelfverzekerde honden elkaar tegenkomen, is de kans groot dat het een agressieve ontmoeting wordt. De agressie kan je herkennen aan de volgende lichaamstaal:

 

 • Nek- en rugharen staan overeind
 • De hond staart de andere hond strak aan
 • De hond trekt zijn lip op en laat de voorste snijtanden zien.
 • Het komt vaak voor dat een hond met zo’n houding zijn kop of poot op de schouder van de andere hond legt. Op deze manier toont hij dominantie.

Lichaamstaal van een onderdanige hond

Een onderdanige hond zal bij de ontmoeting met een andere hond op de grond gaan liggen of zich op zijn rug rollen. Wanneer een hond op zijn rug gaat liggen is dit een teken van overgave. Een hond kan ook een andere onderdanige houding aannemen. De hond maakt zich dan zo klein mogelijk en kruipt onder de kop van de andere hond. Hij kwispelt snel en houdt zijn staart laag. Vaak probeert de hond de bek van de andere hond te likken

Lichaamstaal van een gestreste hond

Honden kunnen net als mensen stress ervaren. De volgende signalen geven aan wanneer een hond stress ervaart:

 • Hijgen en piepen
 • Trillen
 • Hoog blaffen
 • Slikken en kwijlen
 • Eigen bek aflikken
 • De tong is alleen kort aan de voorkant zichtbaar
 • Voorpoot optrekken

Lichaamstaal van een angstige hond

Een angstige hond houdt zijn lichaam laag en zijn staart strak tegen het lichaam of tussen de poten. De oren staan naar achteren en wanneer je naar de ogen kijkt, dan zie je het oogwit. Wanneer een angstige hond een andere hond tegenkomt of als hij in een situatie terecht komt die hij eng vindt, dan zal hij proberen te vluchten. Wanneer het onmogelijk is om te vluchten, dan zal de hond agressie vertonen om honden en mensen af te schrikken. Angstagressie kan je herkennen aan de volgende lichaamstaal:

 • Lichaam en kop zijn laag
 • Staart tegen de buik gedrukt
 • Oren plat naar achteren tegen de kop
 • Neus en lippen zijn opgetrokken waardoor snijtanden, hoektanden en kiezen te zien zijn.
 • Veel oogwit te zien in de ogen
 • Mondhoeken naar achteren getrokken
 • De hond zal een hoge grom laten horen

Lichaamstaal van een neutrale hond

Een neutrale hond houdt zijn staart in een neutrale stand. De oren zijn ontspannen en hij maakt een vriendelijke indruk.

Lichaamstaal van een spelende hond

Een spelende hond wordt het meest herkent doordat de hond door de voorpoten zakt en hierbij de achterpoten gestrekt houdt. Maar er zijn meer manieren om een spelende hond te herkennen. De rug van de hond staat tijdens het rennen een beetje bol en de staart staat in een boogje van het lichaam af. De hond kwispelt uitbundig en de oren zijn gedraaid naar de zijkant. De bek van de hond is open om zachtjes te bijten, maar hierbij zie je geen tanden of kiezen.

Een hond geeft met zijn lichaam dus allerlei signalen. Als hondeneigenaar is het handig om deze signalen te herkennen. In dit artikel lees je 60 verschillende signalen die de gedachtes van jouw hond vertellen

 

60 verschillende signalen die de gedachtes van jouw hond vertellen

Verschillende lichaamshoudingen

Honden drukken zich uit middels lichaamstaal. De hond kent daarom zeer veel verschillende lichaamshoudingen, deze zijn over het gehele lichaam af te lezen. Je kan kijken naar de staart en de oren, maar ook naar de ogen en het hele lichaam van de hond. In dit artikel lees je alles over de betekenis van de signalen die jouw hond geeft.

Lichaam signalen

1 Rechte poten, lichaam rechtop, of langzame beweging voorwaarts met stijve poten Ik ben hier de baas. Een actief agressief gebaar van een dominante hond die zijn leiderschap wil bevestigen.

2 Opgezette haren op de schouders en rug Er kan elk moment een aanval plaatsvinden. Je mag kiezen: onmiddellijk ophouden, vechten of wegwezen!

3 Opgezette haren, alleen op de schouders Je maakt me zenuwachtig. De hond denkt dat hij gedwongen wordt om te vechten.

4 Lichaam een beetje naar voren gebogen en de poten staan schrap Ik ben klaar om met je te vechten! Een reactie op een bedreiging of de weigering van een andere hond om ruimte te maken zal ervoor zorgen dat het een agressieve ontmoeting wordt.

5 Duwen met de snuit Jij bent mijn leider. Ik wil graag.. Het is ongeveer hetzelfde als likken, maar dan minder onderworpen. Het kan ook gebruikt worden om iets te vragen.

6 Hond kruipt in elkaar of maakt zich kleiner terwijl hij opkijkt Ik accepteer dat jij een hogere positie hebt dan ik, dus laten we geen ruzie maken. Dit is een onderworpen gebaar om de ander gerust te stellen.

7 Hij rolt zich op zijn zij, stelt keel en buik bloot en heeft geen oogcontact Passieve onderworpenheid; het hondse gebaar voor knielen. Hij accepteert jouw autoriteit.

8 Hond gaat zitten terwijl een andere hond hem benaderd. Hij laat zich besnuffelen Laten we verstandig zijn en niet vechten. We zijn gelijk!

9 Botsen met de schouder Jij gaat voor mij aan de kant als ik eraan kom! Ik sta namelijk hoger in rang.

10 De hond rolt op de grond en wrijft met zijn rug en schouders over de grond Alles is oké en ik ben tevreden. Dit gebeurt vaak wanneer er iets leuks is gebeurd.

11  De hond houdt één voorpoot omhoog Ik maak me zorgen en ik ben een beetje bang. Dit is een teken van onzekerheid en spanning.

12 De hond zakt door zijn voorpoten op de grond met het achterlichaam en staart omhoog Zullen we spelen! Dit is een normaal verzoek om te spelen.

Oogsignalen

13 Rechtstreeks in de ogen kijken Ik daag je uit! Een actief dominant-agressief signaal, doorgaans van een zelfverzekerde hond.

14 Ogen afgewend om oogcontact te vermijden Ik accepteer het feit dat jij hier de baas bent! Een gebaar van onderworpenheid.

15 Knipperen Het knipperen voegt een vredig gebaar toe aan het dreigende staren en verlaagt het niveau van confrontatie zonder al te veel gezichtsverlies.

Oorsignalen

16 Opstaande oren of een beetje naar voren gericht Wat is dat? Een teken van alertheid.

17 Oren duidelijk naar voren gericht met ontblote tanden en gerimpelde neus Ik ben klaar om te vechten! Dit is een actieve, agressieve uitdaging van een zelfverzekerde hond.

18 Oren plat naar achter met ontblote tanden en gerimpelde neus Ik ben bang, maar ik verdedig mezelf wanneer je mij probeert pijn te doen. Dit is een angstig-agressief gebaar van een niet-dominante hond die zich bedreigd voelt.

19 Oren plat naar achter maar de tanden zijn niet te zien, glad voorhoofd en een lage lichaamshouding Ik accepteer jou als mijn leider. Ik weet dat jij mij geen pijn doet. Dit is een gebaar van onderworpenheid.

20  Oren een beetje naar achter en opzij Ik maak me zorgen om wat mij te wachten staat. Ik vind het niet leuk. Dit is een teken van spanning of opwinding. Dit kan snel leiden tot agressie of angst, dit hangt af van de situatie.

21 Oren snel naar voor en achter bewegen Ik bekijk de situatie even, dus maak je niet druk. Dit is een onderworpen signaal van een afwachtende hond die niet zo zeker is van zichzelf.

22 Oren naar achter met de staart omhoog, ontspannen open mond en knipperende ogen Een vriendelijk gebaar om samen te gaan spelen.

Staartsignalen

23 Staart horizontaal, van de hond afwijzend, maar niet stijf  Dit is een teken van ontspannen alertheid.

24 Staart wijst recht naar achter  Laten we een zien wie hier de baas is

25 Opgezette haren op de staart  Ik daag jou uit! Dit signaal voegt een element van dreiging toe aan andere staartsignalen.

26 Opgezette haren op het puntje van de staart Ik sta onder druk. Dit is een signaal van angst.

27 Zwak kwispelen  Jij vindt mij toch lief? Een enigszins aarzelend onderworpen gebaar.

28 Breed kwispelen, heupen worden daardoor heen en weer bewogen  Jij bent mijn leider en ik volg jou overal. Dit is een teken van respect, de hond accepteert zijn lagere positie.

29 Breed kwispelen zonder dat het lichaam beweegt  Ik vind jou aardig! Dit is een vriendelijk gebaar wat vaak wordt gezien tijdens het spelen.

30  Staart omhoog en krullend over de rug  Ik ben hier de baas. Dit is een zelfverzekerd teken van een dominante hond.

31 Staart lager dan horizontaal, maar ver van de achterpoten vandaan. Af en toe ontspannen kwispelend Alles is goed, ik voel me fijn. Dit is een normaal beeld van een hond die zich nergens druk om maakt.

32  Staart laag, vlak bij de achterbenen. Het lichaam houdt de hond rechtop  Ik voel me niet zo fijn. Ik ben een beetje depressief. Dit is een teken van fysiek of psychisch ongemak.

33 Staart laag, vlak bij de achterpoten, lage houding van het lichaam door gebogen achterpoten  Ik voel me onzeker. Dit is een teken van angst en matige onderworpenheid.

34   Langzaam kwispelen met een redelijk lage staart  Ik begrijp het niet zo goed. Dit is een signaal wat verwarring aangeeft.

35  Een buiging of knik in de staart Ik laat jou wel even zien wie de baas is hier. Deze buiging in de staart geeft een signaal van onmiddellijke dreiging en dominantie.

36  Staart tussen de poten  Ik ben bang! Dit is een onderworpen gebaar en een teken van angst.

Gelaatsuitdrukkingen

37  Mond ontspannen en een beetje open, de tong kan zichtbaar zijn  Ik ben ontspannen en tevreden.

38  Mond is dicht, de hond kijkt in een bepaalde richting en is een beetje naar voren gebogen  Ik vraag me af wat daar aan de hand is. Dit is een teken van aandacht en interesse.

39  Geeuwen  Ik voel me een beetje gespannen. Dit is een signaal van spanning en/of opwinding.

41  De bovenlip is opgetrokken en daardoor zijn de tanden goed te zien, ook zijn er wat rimpels

 op de neus te zien en is de mond gedeeltelijk open  Als je iets doet wat ik bedreigend vind, dan ga ik vechten.

42  De bovenlip is opgetrokken en niet alleen de tanden zijn daardoor zichtbaar, maar ook het tandvlees. Er zijn zichtbare rimpels op de neus.  Dit is een hoog niveau van agressiviteit. Wanneer de andere hond hem geen ruimte geeft, valt hij aan.

43  Likken van de eigen lippen  Ik hoop dat je mij geen pijn zult doen, want ik accepteer jouw autoriteit. Dit is een vredesgezind gebaar.

44  Likken van het gezicht van een ander persoon of een andere hond  Ik ben jouw vriend. Dit is een lief gebaar van een onderworpen hond. Tevens is dit een verzoek om voedsel.

 

Blaffende hond

45  Drie of vier keer achter elkaar blaffen met daartussen pauzes op een normale toonhoogte  Ik vermoed dat er iets aan de hand is! Dit is een waarschuwing, eerder geneigd naar belangstelling dan alarmering.  

46  Snel blaffen, normale toonhoogte  Iemand betreedt ons terrein! We moeten misschien in actie komen. De hond is alert, maar niet bang.

47  Voortdurend blaffen, maar ietsje langzamer en lagere toonhoogte  Het gevaar (indringer) is vlakbij! Ik denk dat hij de vijand is. De hond begint in dit geval onrustig te worden en voelt zich bedreigd.

48  Een lange reeks blaffen, wisseling tussen lange reeksen en korten reeksen  Is daar iemand? Ik voel me alleen en ik wil gezelschap. Dit wordt vaak veroorzaakt bij opsluiting.

49  Stottergeblaf waarbij de toonhoogte omhoog gaat bij het blaffen  Laten we spelen! Dit zie je vaak samen gaan met de voorpoten plat op de grond en het achterlijf in de hoogte; een uitnodiging om te spelen.

50  In toonhoogte opgaand blaffen  Opgewondenheid tijdens het spelen of het vooruitzicht op iets leuks.

51  Zacht grommen op een lage toon  Gegrom van een dominante hond die geïrriteerd is en wil dat de ander uit zijn buurt blijft.

52  Gromblaf op een hogere toon  Je maakt me bang! Als het moet zal ik me wel verdedigen. Dit is een dreiging van een onzekere hond die agressie zal gebruiken wanneer hij zich daartoe gedwongen voelt.

53  Op verschillende toonhoogtes grommen  Als je in mijn buurt komt, ga ik vechten of ga ik er vandoor. Dit is het geluid van een onzekere hond.

54  Huilen  Ik ben hier! Honden gebruiken dit om hun aanwezigheid aan te kondigen. Bij de mensen klinkt dit geluid vaak triest in de oren, maar de hond is redelijk tevreden.

55  Blafhuil  Ik maak mij zorgen en ik ben alleen. Dit is het geluid van een hond die eenzaam is en vreest dat niemand op hem zal reageren.

56  Een zacht jankende hond  Ik heb pijn en ik ben echt heel bang. Dit is het geluid van angst en onderworpenheid.

57 Enkele kef  Au! De hond geeft hierbij een reactie op plotselinge pijn.

58 Een gillende hond  Help! Dit is een teken van paniek en pijn bij een hond die vreest voor zijn leven.

59 Een zuchtende hond  Ik ga hier even lekker liggen en ik ben gelukkig. Dit is een teken van emotie of een beëindiging van een actie. Als de actie lonend is geweest, dan betekent dat tevredenheid. Wanneer dat niet het geval is, is het een teken van berusting.

60  Een hijgende hond  Ik ben er klaar voor! Dit is spannend. Is er iets mis? Dit geluid kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld spanning, opwinding of een vooruitzicht op iets opwindends. Vaak gaat dit gepaard met natte pootafdrukken.

Kalmerende Signalen / Conflictmijdende signalen

De hondentaal is gericht op levensbehoud, daar hoort van nature (onnodig) vechten niet bij. De hond is een vluchtdier. Zomaar vechten kost energie, die energie heeft hij nodig voor zijn voortplanting en eten.

Vechten om zijn prooi, het afgrenzen van zijn territorium, of het zich verdedigen omdat jouw hond met zijn leven bedreigd wordt, is anders. Dat is vechten om zijn soort in stand te houden.

Vechten heeft van nature een functie.

Maar de hond zal dat pas doen als al zijn waarschuwingen niet gerespecteerd worden.

Conflictmijdende signalen ontdekken

De hond zal eerst zijn zeer subtiele conflictmijdende signalen inzetten:

 • met zijn ogen knipperen
 • zijn hoofd wegdraaien
 • gespannen kwispelen
 • bek likken
 • geeuwen

Vervolgens als daar niet naar wordt geluisterd volgen er nog duidelijkere conflictmijdende signalen

  • “bevriezen”
  • snuffelen
  • kont toekeren
  • gaan zitten of liggen

Als ook hier geen gehoor aan wordt gegeven zal de hond pas mogelijk gaan grommen of dreigend zijn tanden laten zien, (die op zich zelf ook als conflictmijdende signalen betiteld mogen worden. Hij gromt of dreigt als waarschuwing om immers een ruzie te voorkomen!)

Pas wanneer alle signalen die hij geeft niet worden gezien, of gerespecteerd wordt hij genoodzaakt van zich af te bijten of zich misschien helemaal in zichzelf te keren.

Er gaat dus heel wat vooraf voordat hij toehapt of in de verdediging gaat.

Stress voorkomen

De kunst is om tijdig de conflictsignalen van je eigen hond te gaan herkennen en ook die van een mogelijke andere hond.

Alleen dan ontstaat de mogelijkheid om op tijd maatregelen te treffen en een positief verloop te krijgen.

Daarnaast wordt ook de binding met de hond sterker. De hond ervaart dat hij aansluiting vindt en begrepen wordt.

Zijn baasje wordt degene die hem begrijpt en uit moeilijke situaties haalt en redt. Dat geeft vertrouwen en beperkt de stress.

Negatieve gevolgen van stress op het lichaam van honden:

Naast dat teveel stress negatieve gevolgen heeft op het gedrag van onze honden, blijkt dat stress ook heel veel kan doen met het lichaam van een hond. Teveel aan stress zorgt er bijvoorbeeld voor dat de darmflora kan worden verstoord.

 

Conflictmijdende signalen om te onthouden

 

Veel voorkomende stress-signalen

Wegdraaien van het hoofd en wegkijken (zie ook de foto)

De hond draait zijn hoofd weg van datgene wat hij wil vermijden.

Tongelen (hierbij likt de hond zijn lippen en/of neus af)

Ogen sluiten, langzaam knipperen met de ogen

Vertraagd bewegen (sluipen)

Lichamelijk wegdraaien, algehele afwending

Gapen

Hijgen

Oogwit laten zien (vanuit een schuine hoek kijken waarbij je overduidelijk witte randen te zien krijgt rondom de ogen)

Pootje liften (vaak wordt een van voorpoten kort of voor een langere tijd opgetild)

Afschudden (stress kwijt raken, een teken dat er net iets stressvols plaatsvond)

Vocaliseren (piepen, blaffen, janken)

Lichamelijke onrust (druk doen, hyperactiviteit)
Het stijf sluiten van de bek

Bevriezen (het hele lichaam verstijfd)

Overspronggedrag (plots krabben, ‘uit het niets’ beginnen met graven, druk beginnen te snuffelen of overdreven druk spelgedrag inzetten, niezen)

Trillen

Op de rug liggen, vaak inclusief het optrekken van pootjes en wegkijken.

Veel van deze signalen worden gecombineerd ingezet.

Belangrijk: laat de context altijd mee bepalen

Let op: Niet elke hond die bijvoorbeeld gaapt of de tong over de neus haalt is per definitie gestrest. Bovendien zijn niet alle vormen van stress meteen ernstig. Laat daarom de context altijd meebepalen bij jouw overweging om wel of niet in te grijpen.

Heeft jouw hond net gegeten en haalt hij de tong over zijn neus? Dan is de kans groot dat daar nog wat lekkers op zit. Echter, is een kind jouw hond aan het knuffelen en haalt de hond de tong over de neus (vaak in combinatie met wegkijken of andere signalen), grijp dan in en zorg dat er afstand genomen wordt tussen hond en kind.

Ligt jouw hond heerlijk in zijn mand en gaapt hij voordat hij gaat slapen? Dan is er waarschijnlijk niets aan de hand. Echter, wordt de hond opgetild en geeft hij vervolgens een gaap, dan kun je er vanuit gaan dat de hond zich ongemakkelijk voelt. Zo zijn er tal van voorbeelden. Uiteindelijk is de context waarin de signalen plaatsvinden van grote invloed