Is uw boxer van u ?

Dagelijks zien we 10tallen verloren honden voorbijkomen, helaas ook nog veel zonder chip of met een
ongeregistreerde chip.
Zorg ervoor dat jou dit niet overkomt!

Controleer of jouw boxer op jouw naam en huidig adres staat.

Belgische databank
https://www.dogid.be/nl/home

Nederlandse databank
http://ndg.nl/